php mysql türkçe sorununu halletmek için utf8

/*
 * php de türkçe sorununu halletmek için
 * 1- vt de kodlama utf8_turkish_ci olmali,
 * 2- php dosyalarinin karakter kodlamasi utf8 olmali,
 * 3- html head kısmında meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" / olmalı
 * 4- mysql e baglantı kurunca mysql_query("set names utf8"); calıstırılmalı.. 
 * 
 * */
Forums: