Interface 'Iterator' not found error, php bug.

English below.
--
Eğer php programınız,
Interface 'Iterator' not found

hatası vererek kapanıyorsa,
ozaman php'niz Türkçe ayarlarıyla çalışırken büyük I harfi içeren fonksiyonları okuyamıyor demektir. bu konudaki php bug'ı şu: https://bugs.php.net/bug.php?id=18556
Bu bug, ne hikmetse 2002 yılından beri düzeltilmemiş.

Tek çıkış yolu, ilgili php/apache init scriptinin içine şunu yazmak:

export LOCALE=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8

bunu yazıp, /etc/init.d/php5-fpm restart
demek.
böyle yazınca bende çalıştı.. başka biçok şey denedim, olmadı, bu oldu.

English:
if you have error "Interface 'Iterator' not found error", then, most probably you are using Turkish locale and php has a bug related to this.
the only solution that I found is:
put following into init.d/startup scripts of related programs, php or apache.
export LOCALE=en_US.UTF-8
export LANG=en_US.UTF-8

at start of it.

Forums: